Какво правим*

Търговско представителство и backup офис
В световен мащаб има хиляди организации, които са потенциални клиенти за компании, които предоставят продукти, услуги, софтуер и решения за индустриите. За повечето компании е много трудно да разполагат с достатъчно ресурси за продажби и контакти, за да се възползват от пазара, колкото биха искали. Ние можем да помогнем на тези компании да разширят възможностите чрез предоставяне на опитен продажбен ресурс за пазарите. 

Консултиране
Въз основа на резултатите на философско-онтологическото изследване и последващ анализ, екипът ни консултира процесите на творческо и критическо осмисляне на дейността в съответната на изследвана среда. Виждаме приложимостта на нашата експертност и кооперативност в следните дейности:

 • генериране на нови идеи;
 • създаване на проекти и стратегии;
 • дефиниране на нови цели и осмисляне на наличните цели;
 • определяне и решения на проблеми;
 • взимане на решения;
 • спецификации на продукти и ресурси;
 • идентифициране на нуждите от научни експертизи;
 • възлагане на задания и проследяване на тяхното изпълнение.
Обучения на персонала

 • Високо-организирано мислене
 • Проблематизиране и решаване на проблеми
 • Проектно мислене
 • Разбиране и тълкуване (приложна херменевтика)

Онтологически изследвания (Ефекти за продукти и услуги)